INSYAALLAH

‎"INSYAALLAH" bukan bermaksud berniat untuk tidak menepati janji dan tidak menunaikan amanah tetapi lebih kepada satu bentuk MoU (Memorandum of Understanding) kita dengan manusia secara langsung dan terhadap Allah swt. secara tidak langsung.

No comments:

Post a Comment