Empat Perkara

“Empat perkara yang membawa kebahagiaan kepada manusia, iaitu (memiliki)
perempuan (isteri) yang solehah, rumah yang bagus (luas), jiran yang baik, dan
kenderaan yang bagus.” (Hadis riwayat Ibnu Hibban).

No comments:

Post a Comment